موضوعات = تربیتِ معلم فکور
تعداد مقالات: 43
1. تاثیر صمیمت و بد رفتاری معلم در اعتبار معلم

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-21

سهراب عبدی زرین؛ صابر علیاری


2. مقایسه اثر بخشی آموزش به روش های سخنرانی، نمایش فیلم آموزشی و تلفیقی در میزان یادگیری زیست شناسی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-127

اعظم غلامی؛ رحیم شعبانی اسکلکی؛ محمدرضا قربانی


5. تاثیر بازخوردهای اصلاحی معلمان زن در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش‌آموزان دختر

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-46

مریم شاکرمی؛ امیرحسین سلطانی فلاح؛ زهرا قاسم آبادی کرمی رنجبر؛ مهدی یوسف وند؛ زلیخا زارعی


6. مقایسة اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی با سنتی بر درس انشای دورة ابتدایی

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-74

فاطمه جعفری کمانگر؛ عبدالحکیم فروغی


8. کاوشی در تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم‌ تجربی: جُستاری پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-44

مهدی قنبری؛ محمد نیکخواه؛ بهاره نیکبخت


10. نقش ساختار توانمند مدارس و جو روانشناختی محیط کار در خوش‌بینی شغلی معلمان

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

ابوالفضل قاسم زاده؛ پیمان گرایی گراوند؛ روح الله مهدیون


12. رابطة ساختاری توانمندسازی با تعهد به تغییر سازمانی معلم

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-119

اسد حجازی؛ شهربانو خشکاب؛ حمزه فرج الهی


13. رابطة زیست آهنگ احساسی، جسمی و فکری با کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی شهرستان زنجان

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-146

مریم نادری؛ اکرم صفری؛ سهیلا حسنی


17. تربیت معلم و پژوهش روایی: به سوی تغییر پارادایم در روش های تحقیق

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-28

حسین قربانی؛ محمد جواد لیاقت دار


18. خودکارآمدی: چیستی و کاربرد در آماده‌سازی و توسعه‌ی حرفه‌ای معلم

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-52

محمدرضا متقی نیا؛ حسن علی ویس کرمی؛ علی اکبر دلدار


19. تأثیر اجرای روش‏های یادگیری مشارکتی جوریار و پژوهش گروهی بر خودکارآمدی هنرجویان

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-68

قربان کیانی؛ منیژه شهنی ییلاق؛ ذکر اله مروتی


21. آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-140

حسین میهمی؛ محمد رامین باستان


22. فهم خود- پژوهی به عنوان یک روش تحقیق برای معلمان و مدرسان تربیت معلم

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-160

مرتضی بازدار قمچی قیه


23. جایگاه تاریخ و فلسفه علم در تربیت معلم فکور علوم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-24

شهریار غفاری


24. بررسی تطبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان، آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور جهان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-50

پوران خروشی؛ محمدجواد لیاقت دار؛ افسانه کلباسی