موضوعات = تربیتِ معلم فکور
تعداد مقالات: 52
تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان پایه نهم

دوره 7، شماره 12، دی 1400، صفحه 1-24

سیده زهرا فردوسی؛ مژگان سپاه منصور؛ افسانه قنبری پناه


چالش‌های دانش‌آموزان با مفاهیم شکلی در هندسه

دوره 7، شماره 11، تیر 1400، صفحه 47-65

نرگس یافتیان؛ لادن پازوکی


اولویت‌بندی گرایش‌ معلمان ابتدایی شهر اصفهان به ایدئولوژی‌های برنامه‌درسی

دوره 7، شماره 11، تیر 1400، صفحه 66-92

راضیه کریمی؛ افسانه کلباسی؛ زینب السادات اطهری


تاثیر صمیمت و بد رفتاری معلم در اعتبار معلم

دوره 6، شماره 10، بهمن 1399، صفحه 33-61

سهراب عبدی زرین؛ صابر علیاری


مقایسه اثر بخشی آموزش به روش های سخنرانی، نمایش فیلم آموزشی و تلفیقی در میزان یادگیری زیست شناسی

دوره 6، شماره 10، بهمن 1399، صفحه 132-148

اعظم غلامی؛ رحیم شعبانی اسکلکی؛ محمدرضا قربانی


تاثیر بازخوردهای اصلاحی معلمان زن در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری آموزشی و تعلق پذیری تحصیل دانش‌آموزان دختر

دوره 5، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 29-46

مریم شاکرمی؛ امیرحسین سلطانی فلاح؛ زهرا قاسم آبادی کرمی رنجبر؛ مهدی یوسف وند؛ زلیخا زارعی


مقایسة اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی با سنتی بر درس انشای دورة ابتدایی

دوره 5، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 47-74

فاطمه جعفری کمانگر؛ عبدالحکیم فروغی


کاوشی در تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم‌ تجربی: جُستاری پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 23-44

مهدی قنبری؛ محمد نیکخواه؛ بهاره نیکبخت


نقش ساختار توانمند مدارس و جو روانشناختی محیط کار در خوش‌بینی شغلی معلمان

دوره 5، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 61-74

ابوالفضل قاسم زاده؛ پیمان گرایی گراوند؛ روح الله مهدیون


رابطة ساختاری توانمندسازی با تعهد به تغییر سازمانی معلم

دوره 5، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 95-119

اسد حجازی؛ شهربانو خشکاب؛ حمزه فرج الهی