محورهای ارسال مقاله

بسمه تعالی

انتشار دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان را باید بر اساس اهدافش، رویدادی  مهم در عرصه نظر ورزی درباره تربیت معلم تلقی نمود. فعالیت­های تربیت معلم گر چه به قدمت یک قرن، پیشینه­ای از اجرا در تاریخ آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ما دارد، اما در کنار آن کمتر فرصت­هایی برای تفکر، طرح نظر و پژوهش پیرامون آن اختصاص یافته است. در نتیجه مقوله تربیت معلم با وجود همه دشواری و اهمیتش از ضعف نظری در رنج بوده است. در دوران جدید فعالیت تربیت معلم و در قالب دانشگاه فرهنگیان، برای فراهم سازی این فرصت­ها، انتظار بیشتری وجود دارد. مجله تربیت معلم فکور، حلقه­ای از زنجیره فعالیت­های هم راستا با این انتظار است که پیش از این با برگزاری اولین همایش ملی تربیت معلم، برگزاری نشست­های علمی _تخصصی تربیت معلم و در آینده با انتشار مطالعات تربیت معلم ادامه خواهند یافت. مخاطب اصلی مجله، دانشجو معلمان و معلمان هستند. به این ترتیب مجله تربیت معلم فکور در صدد دریافت و انتشار مقالاتی است که بصورتی روشن برای توسعه حرفه­ای  معلمان و دانشجو معلمان قابل درک و استفاده باشند. بنابراین همه افرادی که دارای دستاوردهای تجربی - علمی – تخصصی و تجربیات مفید برای دانشجو معلمان و معلمان می­باشند (استادان، معلمان، دانشجومعلمان و سایر علاقه مندان) می­توانند مطالب خود را در این نشریه منتشر نمایند. با این رویکرد، محورهای موضوعی زیر در فرایند پذیرش مورد توجه  قرار می­گیرند:

1) روایت­ها و تجربه­های تربیتی، آموزشی معلمان از کلاس درس و حضور در مدرسه

2) گزارش حاصل از دستاوردهای علمی پژوهشی مرتبط با رشته­های تخصصی دانشجو معلمان (مباحث و موضوعات مرتبط با رشته­های تخصصی دانشجویان)

3) کندوکاو و تحلیل در مورد نحوه کاربست دیدگاه­های مقام معظم رهبری درباره معلم، تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، نوشته­های معلمان و استادان پیشکسوت درباره رسالت حرفه­ای معلمان و چگونگی نیل به آن،

4) گزارش­های مرتبط با نشست­های علمی_تخصصی تربیت معلم،

5) نقد علمی برنامه­های درسی دانشگاه فرهنگیان و مدارس،

6) دستاوردهای حاصل از فعالیت­های کارورزی، درس پژوهی و پروژه­های پایانی،

7) تازه­ها و گزارش­های روز آمد از تجربیات بومی و جهانی در عرصه تربیت معلم در ایران و جهان

8) معرفی و نقد کتاب­های علمی آموزشی مرتبط با موضوع تخصصی تربیت معلم،

9) نوآوری­های علمی پژوهشی و آموزشی درتربیت معلم و آموزش رشته­های تخصصی

10) کندوکاو و تحلیل در مورد نحوه کاربست مضامین اسناد بالا دستی درباره معلم، تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان

11) کندوکاو و تحلیل در مورد شایستگی­های مورد نیاز معلمان

12) تجربه زیسته زندگی دانشجویی در دانشگاه

13) گفتگو با استادان و معلمان پیش­کسوت درباره تربیت معلم

فعالیت معلم فکور، با نقد عمل و مطالعه برای اصلاح آن  همراه است؛ در نتیجه نشریه­ای که به تربیت آن می­پردازد خود باید پیش­تر پایبند به این رویکرد باشد.

 

دکتر رضا ساکی

                                          سردبیر دو فصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان