اخبار و اعلانات

محورهای ارسال مقاله

بسمه تعالی انتشار دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان را باید بر اساس اهدافش، رویدادی  مهم در عرصه نظر ورزی درباره تربیت معلم تلقی نمود. فعالیت­های تربیت معلم گر چه به قدمت یک قرن، پیشینه­ای از اجرا در تاریخ آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ما دارد، اما در کنار آن کمتر فرصت­هایی برای تفکر، طرح نظر و پژوهش پیرامون آن اختصاص یافته است. در نتیجه مقوله تربیت معلم با وجود همه دشواری و اهمیتش از ضعف نظری در رنج بوده است. در دوران جدید فعالیت تربیت معلم و در قالب دانشگاه فرهنگیان، برای فراهم سازی این فرصت­ها، انتظار بیشتری وجود دارد. مجله تربیت معلم ...

مطالعه بیشتر

توجه و دقت در ارسال مقالات

  نویسندگان محترم؛ لطفا مشخصات کامل شخصی خود را در بخش ارسال مقاله بنویسید.                                                                                                                            با تشکر- دفتر فصلنامه

مطالعه بیشتر