پرسش‌های متداول

1-علت عدم دریافت ایمیل پس از ارسال مقاله چیست؟

پاسخ 1: عدم اتمام فرآیند ارساله مقاله، در اینصورت لازم است مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.

2- آیا پذیرش مقاله در فصلنامه هزینه ای دارد؟

پاسخ2: خیر هزینه ای ندارد.

3- چگونه می توان برای فصلنامه مقاله ارسال کرد؟

پاسخ3: ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرسhttp://itt.cfu.ac.irانجام می شود.برای ارسال مقاله در سایت لازم است ابتدا ثبت نام کنید.برای اطلاعات بیشتر می توانیدبه قسمت"راهنمای نویسندگان" مراجعه کنید.

4- چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟

پاسخ4: از طریق سامانه و از صفحه شخصی خود پیگیری کنید.

5- در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا نویسنده اول می بایست اقدام به ارسال مقاله کند؟

پاسخ5: برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید اقدام کند و کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول خواهد بود.

6- علت عدم دریافت ایمیل پس از ارسال مقاله چیست؟

پاسخ6: عدم اتمام فرآیند ارساله مقاله، در اینصورت لازم است مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.