درباره نشریه

نشریه " راهبردهای نوین تربیت معلمان" ، یک فصلنامه علمی است. این فصلنامه با هدف توانمندسازی مدرسان، دانشجومعلمان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان و معلمان راه اندازی گردیده است.

این فصلنامه به صورت «الکترونیکی» می باشد و در تیراژ کم و فقط به تعداد پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان چاپ کاغذی خواهد داشت.

فصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاه پیشرو در تربیت معلم در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر تربیت معلم  پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تربیت معلم انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این مجله به عنوان یک مجله دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، مجله هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه فرهنگیان پشتیبانی مالی می شود.

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشار:  1396
 • شاپای الکترونیکی و چاپی  
  شاپا چاپی
   شاپا الکترونیکی
 • ضریب تأثیر در (ISC) 
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: 
 • درصد پذیرش مقالات:35% 
 • نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی تربیت معلم فکور
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:  بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر 15 روز
 • زمان داوری حداقل 4هفته
 • ایمیل مجله:  cfu.itt@gmail.com
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, ensani.ir

 

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های تربیت معلم فکور و معلم پژوهند را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. نشریه راهبردهای نوین تربیت معلمان کاربردی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.

*******************

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند