شماره‌های پیشین نشریه

عنوان مقدار
تعداد مقاله 785
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 529
متوسط زمان داوری 24
متوسط زمان پذیرش 274
متوسط زمان انتشار 117
درصد پذیرش 17
متوسط تعداد داوری 3

«نشریه نظریه و عمل در تربیت معلمان»

دارای رتبه «ب» از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


* کشور محل چاپایران                            

* ترتیب انتشار دوفصلنامه

* زبان انتشار: فارسی (چکیده انگلیسی)

* سیاست داوریهم‌تراز دوسوکور 

* درصد پذیرش مقالات17 درصد

* وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی

* هزینه‌ داوری و انتشار مقاله: رایگان

* زمان داوری: حداقل 8 هفته

* وضعیت انتشاردسترسی رایگان و آزاد به مقالات


 

عنوان پیشین نشریه، دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان بوده که در سال 1401 با عنوان جدید دوفصلنامه علمی نظریه و عمل در تربیت معلمان، منتشر شده است. این نشریه با بررسی اصول اخلاق در انجام کارهای تحقیقاتی، رعایت اصل امانتداری، اصول انسانی در انجام تحقیقات علمی و همچنین اصول اخلاقی در زمینه نشر مطالب و پذیرش قوانینی همچون اخلاق در نشر )COPE(، انجمن ناشران دسترسی آزاد به مطالب علمی (OASPA) و همچنین اعتقاد به دسترسی آزاد (Open Access) محققین به مطالب علمی منتشر شده، اقدام می‌نماید.


با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان (حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی شده است. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به این نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID به لینک https://orcid.org مراجعه نمائید.

راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID

شماره جاری: دوره 9، شماره 15، خرداد 1402 (سال نهم، شماره 15، بهار و تابستان 1402) 

نقش رشته تحصیلی دوره متوسطه با عملکرد حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 64-49

ناهید ثامتی؛ فاطمه امامقلی وند؛ سید محسن موسوی؛ مریم رستمی؛ فائزه محمد اسمعیلی


ویژگی‌های مربی شایسته در اندیشه شهید مطهری

صفحه 200-179

مینا فیاضی؛ شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده


شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 316-289

مسیح الله بخشی جهرمی؛ مجتبی معظمی؛ اسمعیل کاووسی؛ جعفر حسین پور


ابر واژگان