تأثیر استفاده از فعالیت‌های ارتباطی مطابق با برنامه درسی ملی بر انگیزه و یادگیری حروف الفبای انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارمند اداره آموزش و پرورش (دبیر)

چکیده

پژوهش حاضر در پی یافتن راه‌حلی جهت مرتفع ساختن ضعف یادگیری و انگیزه زبان‌آموزان به هنگام تدریس حروف الفبا از طریق اقدام‏پژوهی برآمده است. نمونه شرکت‌کننده 12 دانش‌آموز پسر پایه هفتم یکی از دبیرستان‏های دوره اول استان خراسان جنوبی بودند.
 حروف الفبای درس 5 با پیروی محض از روند پیشنهادی تدریس این بخش مندرج در کتاب راهنمای معلم تدریس شد. روش تحقیق اتخاذ شده ترکیبی، یا به‏عبارت دیگر تلفیق کمی-کیفی بود. جهت جمع‌آوری داده‌های مرتبط از سه ابزار چک‌لیست ثبت مشاهدات ناظر از کلاس درس، برگه‌های خودارزیابی تکمیل شده توسط زبان‌آموزان و نمرات آزمون برگزار شده از این بخش درس استفاده شد و پس از حصول نتیجه‌ نه چندان مطلوب به خصوص در بخش مهارت نوشتاری و میزان انگیزه زبان‌آموزان، جای خالی فعالیت‌های ارتباطی و بازی‌های آموزشی منطبق با عناصر پنجگانه برنامه درسی ملی (تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق) در روند تدریس احساس شد. با استفاده حداکثری از انواع بازی‌های آموزشی، فعالیت‌های تکمیل کار، کارهای گروهی و در نظر گرفتن سایر ویژگی‌های رویکرد ارتباطی و برنامه درسی ملی از قبیل ایجاد توانش ارتباطی، تعامل و همکاری، محیط امن و دلپذیر یادگیری، توجه به تفاوت‌های شخصی دانش‌آموزان در قالب این فعالیت‌ها میزان انگیزه و یادگیری حروف الفبا در زبان‌آموزان بهبود یافت. نتایج آزمون تی وابسته حاکی از تفاوت معنادار آماری بین نمرات حاصل از آزمون درس 6 در مقایسه با درس 5 بود. امید است نتایج اقدام‌پژوهی حاضر بتواند راهگشایی برای مؤلفان و دبیران محترم جهت آموزش هر چه مؤثرتر حروف الفبا با استفاده از فعالیت‌های پیشنهادی این پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Communicative Activities in Line with National Curriculum on Motivation and English Alphabet Learning

نویسندگان [English]

  • Farnaz Imanpour
  • Homeira Nazari
Teacher
چکیده [English]

The aim of the present study was to alleviate the students' motivation and alphabet learning weaknesses through applying action study. The participants were 12 male seven graders in one of South Khorasan junior high schools.
Lesson 5 alphabets were taught by precise following of the Teacher Guide. The Mixed methods research was applied. Three instruments applied were the checklist used by observers to record what happened in the classroom, self-evaluation cards filled by the students, and test scores from this part of the lesson. After not achieving ideal results, especially in writing skill and motivation level, a gap in communicative activities and games in accordance with five-fold elements of National Curriculum (thinking, faith, knowledge, acting, and morality) was felt. The students' motivation and learning were increased by the use of many various kinds of games, task completion activities, group work in which other features of Communicative Language Teaching and National Curriculum like communicative competence, interaction and cooperation, pleasant learning environment, students' individual differences can be established. The results of paired samples t-test showed a significant difference between the scores obtained from lesson 6 test compared to lesson 5.
Hopefully, the present action study findings may help authors and teachers teach more effectively by applying the suggested activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • National Curriculum
  • communicative activities
  • English alphabet learning