ابعاد تامل و اهمیت آن در تربیت معلم فکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

چکیده:یکی از ویژگی‌های مهم معلمان در قرن 21 خلاق بودن است و لازمه خلاق بودن، فکور بودن است. در این میان، تربیت معلم اهمیت زیادی در تربیت معلمان فکور دارد. این مقاله مروری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مفهوم و ابعاد تدریس فکورانه و نقش آن در تربیت معلم فکور و همچنین ویژگی‌های معلم فکور می‌پردازد. بر اساس نظر شون و دیویی، سه بعد مهم تأمل، تأمل در حین و تأمل پس از عمل و گفتگوی فکورانه در موقعیت است. از هریک از این سه بعد، می‌توان جهت تربیت ‌معلمان فکور در برنامه‌های تربیت معلم استفاده نمود. تأمل پس از عمل، رایج‌ترین نوع تأملی است که در دانشگاه‌ها یا مراکز تربیت‌معلم، افراد را به آن ترغیب می‌کنند و استفاده می‌شود. تأمل و عمل فکورانه، فرایندی است که جنبه رشدی دارد که دارای مراحلی است. اگر چه، تأثیرات فوری تأمل کم است، اما تأثیرات بلند مدتی دارد که به تجارب معلم و گنجینه دانش معلمان اضافه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dimensions of thinking and its importance in Training Thoughtful teacher