پژوهش کیفی داده بنیاد، «کدگذاری» و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان / پردیس زینبیه

چکیده

کدگذاری، بخشی از فرایند تولید دانش و خلق نظریه در روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد است. این نظریه با طرح پرسش یا پرسش‌های پژوهشی شروع و با جمع‌آوری داده‌ها از راه مصاحبه عمیق و مشاهده تأملی در طول زمان شکل گرفته و با تحلیل نظام‌مند و مداوم آن ادامه می‌یابد و درنهایت به تولید دانش ختم می‌شود و با ارائه نظریه به ثبات می‌رسد، اما درآن متوقف نمی‌ماند. یک پروژه پژوهشی مبتنی بر این روش، زمانی به موفقیت می‌رسد که محصول پژوهش آن، نه فقط پاسخ به پرسش‌های اولیه تحقیق، بلکه خود تولیدکننده سؤالات جدید باشد تا موضوع تحقیقات بعدی را فراهم نماید. این روش، یکی از انواع روش‌های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرآیندهای اجتماعی، تربیتی و پرورش تئوری است. روش مذکور با رویکردی متفاوت، تحقیقی از نوع اکتشافی است و در تحلیل داده‌ها با رهیافت تحلیل مقایسه‌ای مداوم، در چارچوب سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی به انجام می‌رسد. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و با هدف معرفی، بیان اهمیت، شیوه اجرای پژوهش کیفی بنیادی و به ویژه "کدگذاری" و زمینه‌ها و ضرورت‌های آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان، به انجام رسیده و بر آن است تا الگوی مشخصی از مقوله کدگذاری را در فرایند انجام پروژه‌های کارورزی ارائه نماید. نتایج حاصل، حاکی از آن است که کدگذاری و فرایند اجرای آن در الگوی جاری در کارورزی دانشگاه فرهنگیان شیوه‌ای مؤثر و نتیجه بخش است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research Foundation data, "encoded" and the importance, process and method of its execution interns educators

چکیده [English]

Encoded part process of knowledge production and the creation of grounded theory approach is grounded in theory .This view layout management questions or queries starting with data collection through in-depth interviews reflective observation over time takes shape .And it continues with the ongoing systematic analysis and ultimately led to the production of knowledge and by providing stability theory, there is but then stopped. A research project based on this method, when the success of product research, it appears that not only answer your questions, but early research is producing new questions Tamvzv provide follow-up investigations. This way, one of the types of qualitative research methods, the main purpose of expressing social processes, education and educational theory. The method with a different approach, research is exploratory survey And Data Analysis constant comparison within the three phases of open coding ,axial coding, and selective coding accomplished. The present article aims to introduce, the importance, procedure and in particular the fundamental qualitative research "encoded" and cultural context and needs of the interns, has been done And attempts to characteristic pattern of concept code on the process provide internship projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • Grounded Theory
  • coding
  • research internships
  • university educators