پژوهش روایی: ماهیت تجربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه پژوهشی کارورزی و آماده‌سازی معلمان، پژوهشکده مطالعات تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده
تجربه یکی از مفاهیم اساسی کارورزی است. از برنامة درسی کارورزی تربیت معلم انتظار می‌رود که فرصت‌هایی برای تجربه‌ورزی دانشجویان در محیط‌های واقعی کلاس و مدرسه فراهم کند تا با یادگیری از طریق تجربه سفر خود از بی‌تجربه به باتجربه را آغاز کنند. همچنین از معلمان در مقام پژوهش‌گران روایی انتظار می‌رود از این ابزار کارآمد برای پژوهش در تجربة خود استفاده کنند. اما، اگر فهم روشنی از مفهوم و ماهیت تجربه نداشته باشیم، نه قادریم آگاهانه یادگیری از طریق تجربه را تجربه کنیم، نه قادریم از پژوهش روایی به درستی برای پژوهش در تجربه‌مان استفاده کنیم. بنابر این، اگر پژوهش روایی را برای مطالعة تجربه در دورة کارورزی مناسب تشخیص داده‌ایم، درست آن است که ابتدا بپرسیم تجربه چیست؟ ساده‌ترین راه برای جستجوی پاسخ این سؤال این است که معلمانی باتجربه را تعقیب کنی که در ماهیت تجربه تحقیق و تأمل کرده‌اند، و هرکجا آن‌ها را یافتی از آن‌ها سؤال کنی. این مقاله درصدد خواندن «ماهیت تجربه» از دیدگاه دیویی است. خواندنی که دلالت‌هایی برای بهبود روایت تجربه‌های ما به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narrative research: Nature of experience